OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ / OPIEKA DZIENNA

 Opieka nad osobą starszą za dnia to idealna forma opieki dla Podopiecznych wymagających wsparcia w czasie, gdy ich bliscy znajdują się w pracy lub wykonują inne obowiązki.

Ogromnym komfortem dla Rodziny podopiecznego jest fakt, ze profesjonalnie przygotowany i wyszkolony Opiekun PCOD zjawia się o ustalonej porze, aby zastąpić Najbliższych Podopiecznego i zapewnić Podopiecznemu codzienne, bezpieczne funkcjonowania.

Podopieczny czuje się spokojniejszy ponieważ opiekun PCOD czuwa nad jego zdrowiem, sprawuje: kontrolę funkcji życiowych i koniecznych pomiarów medycznych, dopilnowuje podawania leków oraz stosowania się do zaleceń lekarskich. Pomaga w zabiegach pielęgnacyjnych dbając o intymność
i bezpieczeństwo Podopiecznego.

Ponadto osoby, które mają zapewnioną opiekę w swoim domu, najczęściej żyją dłużej, a postępy chorobowe są dużo wolniejsze i mogą mieć łagodniejszy przebieg.

Jakość i ceny usług opiekuńczych Polskiego Centrum Opieki Domowej są zawsze konkurencyjne, jednak zawsze uzależnione są od szczegółowo uzgodnionego planu opieki.
Pakiety opiekuńcze są ściśle dostosowywane do potrzeb Podopiecznego i dodatkowych wymagań ze strony Podopiecznego i/lub jego Rodziny.
Propozycja i plan opieki wraz z kosztami, przedstawiane są w formie oferty pisemnej na podstawie dokumentacji medycznej i ustaleń przed rozpoczęciem wykonywania jakiejkolwiek usługi.


Cennik