Cennik

Opieka domowa dla seniora, osoby starszej lub osoby chorej jest najlepszym sposobem na poprawę i utrzymanie jej zdrowia.

Ceny i jakość opieki długoterminowej w domu nad osobami starszymi i chorymi Polskiego Centrum Opieki Domowej są zawsze konkurencyjne do cen i warunków oferowanych przez Domy i Ośrodki Stałego Pobytu.

 

Szanowni Państwo,  od 1.01.2017 wprowadzono w Polsce minimalne stawki wynagradzania.

W 2017 roku stawka minimalna to 13,00 zł brutto za godzinę. Od 01.01.2018  planowany jest obligatoryjny wzrost stawki wynagradzania minimalnego do 13,70 zł za godzinę brutto. Wprowadzone regulacje prawne determinują ceny za godzinę  usług w każdej dziedzinie.

Przykładowe średnie / orientacyjne ceny za usługi opiekuńcze w domu świadczone przez Polskie Centrum Opieki Domowej.

Rzeczywisty koszt usług uzależniony jest zawsze od indywidualnej sytuacji Podopiecznego i wybranego planu opieki.

Opieka długoterminowa godzinowa – opieka domowa:
średnie realizowane koszty zawierają się w przedziale :
19,50 zł/godzinę – 35,00 zł/godzinę. ( w zależności od ilości godzin, zakresu i charakteru opieki)

Opieka długoterminowa /24h/- usługi opiekuńcze w domu / opieka z zamieszkaniem:
średnie realizowane koszty w skali miesiąca 3 200 zł – 3400 zł. ( ok 4,90 zł/godz).
Oferujemy ciągłość opieki i dobór stałych i sprawdzonych opiekunów.

Opieka domowa dzienna w domu ( dyżur do 12 godzin) doraźna / krótkoterminowa:
średnie realizowane koszty za usługi opiekuńcze w domu w czasie dnia zawierają się w przedziale :
19,50 zł/godzinę – 30,00 zł/godzinę ( w zależności od ilości godzin dyżuru, zakresu i charakteru opieki).

Opieka nocna w domu ( dyżur 10-12 godzin) doraźna/krótkoterminowa:
średnie realizowane koszty za usługi opiekuńcze w domu w czasie nocy zawierają się w przedziale :
19,50 zł/godzinę – 30,00 zł/godzinę ( w zależności od ilości godzin dyżuru, zakresu i charakteru opieki).

usługi specjalistyczne w domu:
opieka specjalistyczna domowa doraźna, krótkoterminowa. PIELĘGNIARKA, REHABILITANT, OPIEKUN SPECJALISTYCZNY .

Ceny usług pielęgniarskich (dyplomowane Pielęgniarki) w domu w zależności od rodzaju usług : 70,00 zł/godzinę – 120,00 zł/godzinę.

Ceny usług rehabilitacyjnych w domu doraźnych w zależności od ich rodzaju : 65,00 zł/godzinę – 85,00 zł/godzinę. Usługi specjalistyczne- np. specjalistyczna pielęgnacja odleżyn : 60,00 zł/godzinę – 100,00 zł/godzinę.

Uwaga! w województwie mazowieckim stawki godzinowe za usługi opieki domowej mogą różnić się od średnich stawek  podanych w Cenniku z uwagi na specyfikę ekonomiczną tego regionu.

 

PAKIETY USŁUG – OPIEKA W DOMU LUB SZPITALU, HOSPICJUM, DPS…
Oferta specjalna:

Pakiety profesjonalnych usług pielęgnacyjnych, higienicznych i opiekuńczych – znakomicie wspierają rodziny opiekujące się swoimi najbliższymi dając im szansę na odpoczynek i możliwość załatwienia spraw poza miejscem opieki, a także znakomite wsparcie dla osób starszych, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach i samodzielnie mogą zorganizować opiekę dla siebie.

Pakiet A:  3 wizyty Opiekuna w tygodniu – dni robocze-  koszt miesięczny pakietu 550zł – 600zł ( w zależności od stanu zdrowia i zakresu usług)

Pakiet B:  5 wizyt Opiekuna w tygodniu – dni robocze-  koszt miesięczny pakietu 850 zł – 950 zł ( w zależności od stanu zdrowia i zakresu usług)

Pakiet C:  7 wizyt Opiekuna w tygodniu – dni robocze, sobota i niedziela-  koszt miesięczny pakietu 1350 zł – 1500 zł ( w zależności od stanu zdrowia i zakresu usług)

Każda wizyta Opiekuna ( 60-75 minut) zawiera profesjonalną opiekę nad Podopiecznym zgodną ze standardami pielęgnacyjno  – higienicznymi oraz ustalone opcje / zadania opiekuńcze. Terminy wizyt ustalane są indywidualnie.