Cennik

Ceny i jakość opieki długoterminowej nad osobami starszymi i chorymi Polskiego Centrum Opieki Domowej są zawsze konkurencyjne do cen oferowanych przez Domy i Ośrodki Stałego Pobytu.

Opieka domowa dla seniora i osoby chorej jest najlepszym sposobem na poprawę i utrzymanie jej zdrowia.

Szanowni Państwo,  od 1.01.2017 wprowadzono w Polsce minimalne stawki wynagradzania.

W 2017 roku stawka minimalna to 13,00 zł brutto za godzinę. Od 01.01.2018  planowany jest obligatoryjny wzrost stawki wynagradzania minimalnego do 13,70 zł za godzinę brutto. Wprowadzone regulacje prawne determinują ceny za godzinę  usług w każdej dziedzinie.

Przykładowe średnie / orientacyjne ceny usług świadczonych przez Polskie Centrum Opieki Domowej. Rzeczywisty koszt usług uzależniony jest od indywidualnego planu opieki.

Opieka długoterminowa godzinowa:
średnie realizowane koszty zawierają się w przedziale :
19,50 zł/godzinę – 25,00 zł/godzinę. ( w zależności od ilości godzin, zakresu i charakteru opieki)

Opieka długoterminowa /24h/ opieka z zamieszkaniem:
średnie realizowane koszty w skali miesiąca 3000 zł – 3300 zł. ( 4,09 zł/godz – 4,60 zł/godz). 
Oferujemy ciągłość opieki i dobór stałych i sprawdzonych opiekunów.

Opieka dzienna ( dyżur 12 godzin) doraźna/ krótkoterminowa:
średnie realizowane koszty zawierają się w przedziale :
19,50 zł/godzinę – 25,00 zł/godzinę ( w zależności od zakresu i charakteru opieki).

Opieka nocna ( dyżur 12 godzin) doraźna/krótkoterminowa:
średnie realizowane koszty zawierają się w przedziale :
19,50 zł/godzinę – 25,00 zł/godzinę ( w zależności od zakresu i charakteru opieki).

usługi specjalistyczne:
opieka specjalistyczna domowa doraźna, krótkoterminowa. PIELĘGNIARKA, REHABILITANT, OPIEKUN SPECJALISTYCZNY .

Ceny usług pielęgniarskich (dyplomowane Pielęgniarki) w zależności od rodzaju usług : 35,00 zł/godzinę – 120,00 zł/godzinę.

Ceny usług rehabilitacyjnych doraźnych w zależności od ich rodzaju : 65,00 zł/godzinę – 85,00 zł/godzinę. Usługi specjalistyczne- np. specjalistyczna pielęgnacja odleżyn : 35,00 zł/godzinę – 60,00 zł/godzinę.

Uwaga! w województwie mazowieckim stawki mogą różnić się od średnich stawek  podanych w Cenniku z uwagi na specyfikę ekonomiczną tego regionu.

PAKIETY USŁUG
Oferta specjalna:

Pakiety profesjonalnych usług pielęgnacyjnych, higienicznych i opiekuńczych – znakomicie wspierają rodziny opiekujące się swoimi najbliższymi dając im szansę na odpoczynek i możliwość załatwienia spraw poza miejscem opieki, a także znakomite wsparcie dla osób starszych, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach i samodzielnie mogą zorganizować opiekę dla siebie.

Pakiet A:  3 wizyty Opiekuna w tygodniu – dni robocze-  koszt miesięczny pakietu 450zł – 520zł ( w zależności od stanu zdrowia i zakresu usług)

Pakiet B:  5 wizyt Opiekuna w tygodniu – dni robocze-  koszt miesięczny pakietu 760zł – 855zł ( w zależności od stanu zdrowia i zakresu usług)

Pakiet C:  7 wizyt Opiekuna w tygodniu – dni robocze, sobota i niedziela-  koszt miesięczny pakietu 1230 zł – 1385 zł ( w zależności od stanu zdrowia i zakresu usług)

Każda wizyta ( 60-80 minut) zawiera profesjonalną opiekę nad Podopiecznym zgodną ze standardami pielęgnacyjno-higienicznymi oraz ustalone opcje/zadania opiekuńcze. Terminy wizyt ustalane są indywidualnie.