Cennik

Opieka domowa dla seniora, osoby starszej lub osoby chorej jest najlepszym sposobem na poprawę i utrzymanie jej zdrowia.

Ceny i jakość opieki długoterminowej w domu nad osobami starszymi i chorymi Polskiego Centrum Opieki Domowej są zawsze konkurencyjne do cen i warunków oferowanych przez Domy i Ośrodki Stałego Pobytu.

 

Szanowni Państwo,  od 1.01.2017 wprowadzono w Polsce minimalne stawki wynagradzania.

Od 01.01.2018  obligatoryjna stawka wynagradzania minimalnego to 13,70 zł za godzinę brutto plus koszty pracodawcy.

Wprowadzone i obowiązujące regulacje prawne determinują ceny legalnych usług w każdej dziedzinie.

Przykładowe średnie / orientacyjne ceny za usługi opiekuńcze w domu świadczone przez Polskie Centrum Opieki Domowej.

Rzeczywisty koszt usług uzależniony jest zawsze od indywidualnej sytuacji Podopiecznego i wybranego planu opieki.

Opieka długoterminowa godzinowa – opieka domowa:
średnie realizowane koszty zawierają się w przedziale :
19,50 zł/godzinę – 35,00 zł/godzinę. ( w zależności od ilości godzin, zakresu i charakteru opieki)

Opieka długoterminowa /24h/- usługi opiekuńcze w domu / opieka z zamieszkaniem:
średnie koszty w skali miesiąca 3 250 zł – 3500 zł. ( ok 4,95 zł/godz).
Oferujemy ciągłość opieki i dobór stałych i sprawdzonych opiekunów.

Opieka domowa dzienna w domu ( dyżur do 12 godzin) doraźna / krótkoterminowa:
średnie realizowane koszty za usługi opiekuńcze w domu w czasie dnia zawierają się w przedziale :
19,50 zł/godzinę – 30,00 zł/godzinę ( w zależności od ilości godzin dyżuru, zakresu i charakteru opieki).

Opieka nocna w domu ( dyżur 10-12 godzin) doraźna/krótkoterminowa:
średnie realizowane koszty za usługi opiekuńcze w domu w czasie nocy zawierają się w przedziale :
19,50 zł/godzinę – 30,00 zł/godzinę ( w zależności od ilości godzin dyżuru, zakresu i charakteru opieki).

usługi specjalistyczne w domu:
opieka specjalistyczna domowa doraźna, krótkoterminowa. PIELĘGNIARKA, REHABILITANT, OPIEKUN SPECJALISTYCZNY .

Ceny usług pielęgniarskich (dyplomowane Pielęgniarki) w domu w zależności od rodzaju usług : 70,00 zł/godzinę – 120,00 zł/godzinę.

Ceny usług rehabilitacyjnych w domu doraźnych w zależności od ich rodzaju : 65,00 zł/godzinę – 85,00 zł/godzinę. Usługi specjalistyczne- np. specjalistyczna pielęgnacja odleżyn : 60,00 zł/godzinę – 100,00 zł/godzinę.

Uwaga! w województwie mazowieckim stawki za usługi opieki domowej mogą różnić się od średnich stawek  podanych w Cenniku z uwagi na specyfikę ekonomiczną tego regionu.

 

PAKIETY USŁUG – OPIEKA W DOMU LUB SZPITALU, HOSPICJUM, DPS…
Oferta specjalna:

Pakiety profesjonalnych, doraźnych ( krótkie wizyty) usług pielęgnacyjnych, higienicznych i opiekuńczych – znakomicie wspierają rodziny opiekujące się swoimi najbliższymi dając im szansę na wykonanie wybranych ( trudniejszych ) czynności opiekuńczych i/lub możliwość załatwienia spraw poza miejscem opieki, a także znakomite wsparcie dla osób starszych, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach i samodzielnie mogą zorganizować opiekę dla siebie.

Pakiet A:  3 wizyty Opiekuna w tygodniu – dni robocze-  koszt miesięczny pakietu 600zł – 700zł ( w zależności od stanu zdrowia i zakresu usług)

Pakiet B:  5 wizyt Opiekuna w tygodniu – dni robocze-  koszt miesięczny pakietu 950 zł – 1100 zł ( w zależności od stanu zdrowia i zakresu usług)

Pakiet C:  7 wizyt Opiekuna w tygodniu – dni robocze, sobota i niedziela-  koszt miesięczny pakietu 1450 zł – 1600 zł ( w zależności od stanu zdrowia i zakresu usług)

Każda wizyta Opiekuna ( 60-90 minut) zawiera profesjonalną opiekę nad Podopiecznym zgodną ze standardami pielęgnacyjno  – higienicznymi oraz ustalone opcje / zadania opiekuńcze. Terminy wizyt ustalane są indywidualnie.