Cennik

Ceny opieki długoterminowej nad osobami starszymi i chorymi Polskiego Centrum Opieki Domowej są zawsze konkurencyjne do cen oferowanych przez Domy i Ośrodki Stałego Pobytu.

Opieka domowa dla seniora i osoby chorej jest najlepszym sposobem na poprawę i utrzymanie jej zdrowia.

Przykładowe / orientacyjne ceny usług świadczonych przez Polskie Centrum Opieki Domowej. Rzeczywisty koszt usług uzależniony jest od indywidualnego planu opieki.

Opieka długoterminowa godzinowa:
średnie realizowane koszty zawierają się w przedziale :
14,70 zł/godzinę – 17,50 zł/godzinę.

Opieka długoterminowa /24h/ opieka z zamieszkaniem:
średnie realizowane koszty w skali miesiąca 2800 zł – 3000 zł. ( 3,90 zł/godz – 4,10 zł/godz)
Oferujemy ciągłość opieki i dobór stałych i sprawdzonych opiekunów.

Opieka dzienna ( dyżur 12 godzin) doraźna/ krótkoterminowa:
średnie realizowane koszty zawierają się w przedziale :
13,00 zł/godzinę – 18,00 zł/godzinę ( w zależności od zakresu i charakteru opieki).

Opieka nocna ( dyżur 12godzin) doraźna/krótkoterminowa:
średnie realizowane koszty zawierają się w przedziale :
13,50 zł/godzinę – 19,00 zł/godzinę ( w zależności od zakresu i charakteru opieki).

usługi specjalistyczne:
opieka specjalistyczna domowa doraźna, krótkoterminowa. PIELĘGNIARKA, REHABILITANT, OPIEKUN SPECJALISTYCZNY .

Ceny usług pielęgniarskich (dyplomowane Pielęgniarki) w zależności od rodzaju usług : 25,00 zł/godzinę – 100,00 zł/godzinę.

Ceny usług rehabilitacyjnych doraźnych w zależności od ich rodzaju : 50,00 zł/godzinę – 80,00 zł/godzinę. Usługi specjalistyczne- np. specjalistyczna pielęgnacja odleżyn : 25,00 zł/godzinę – 60,00 zł/godzinę.

PAKIETY USŁUG
Oferta specjalna:

Pakiety profesjonalnych usług pielęgnacyjnych, higienicznych i opiekuńczych – znakomicie wspierają rodziny opiekujące się swoimi najbliższymi dając im szansę na odpoczynek i możliwość załatwienia spraw poza miejscem opieki, a także znakomite wsparcie dla osób starszych, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach i samodzielnie mogą zorganizować opiekę dla siebie.

Pakiet A:  3 wizyty Opiekuna w tygodniu – dni robocze-  koszt miesięczny pakietu 450zł – 520zł ( w zależności od stanu zdrowia i zakresu usług)

Pakiet B:  5 wizyt Opiekuna w tygodniu – dni robocze-  koszt miesięczny pakietu 760zł – 855zł ( w zależności od stanu zdrowia i zakresu usług)

Pakiet C:  7 wizyt Opiekuna w tygodniu – dni robocze, sobota i niedziela-  koszt miesięczny pakietu 1230 zł – 1385 zł ( w zależności od stanu zdrowia i zakresu usług)

Każda wizyta zawiera profesjonalną opiekę nad Podopiecznym zgodną ze standardami pielęgnacyjno-higienicznymi oraz ustalone opcje opiekuńcze. Terminy wizyt ustalane są indywidualnie.