OPIEKA DOMOWA DORAŹNA

To forma krótkookresowej, doraźnej opieki lub opieki na szybkie żądanie dla Podopiecznych wymagających doraźnego  wsparcia w czasie dnia lub nocy, całej doby w czasie ciężkiej choroby, po wyjściu ze szpitala, po urazach, na czas urlopu Rodziny.

Profesjonalnie przygotowany i wyszkolony Opiekun podejmuje pracę o wcześniej ustalonej porze, aby zapewnić Podopiecznemu opiekę i wsparcie we własnym domu.

Podopieczni cenią każdą formę opieki PCOD, ponieważ mają poczucie bezpieczeństwa, niezależności od Najbliższych, świadomość, że pozostali członkowie Rodziny mogą pracować i realizować również swoje plany i obowiązki życiowe, a oni nie są dla nich ciężarem. Ponadto opiekun PCOD koncentrując swoją uwagę i działania na Podopiecznym daje Podopiecznemu poczucie wyjątkowości, możliwości rozwoju zainteresowań i aktywizacji intelektualnej, oraz społecznej.

Opiekun sprawuje: kontrolę funkcji życiowych i koniecznych pomiarów medycznych, dopilnowuje podawania leków oraz stosowania się do zaleceń lekarskich. Pomaga również w zabiegach pielęgnacyjnych dbając o intymność i bezpieczeństwo Podopiecznego.

Ponadto osoby, które mają zapewnioną opiekę w swoim domu, najczęściej żyją dłużej, a postępy chorobowe są dużo wolniejsze i mogą mieć łagodniejszy przebieg.

Pakiety opiekuńcze są ściśle dostosowywane do potrzeb Podopiecznego i dodatkowych wymagań ze strony Podopiecznego i/ lub jego Rodziny.
Propozycja i plan opieki wraz z kosztami, przedstawiane są w formie oferty pisemnej na podstawie dokumentacji medycznej i ustaleń przed rozpoczęciem wykonywania jakiejkolwiek usługi.

Cennik