OPIEKA DOMOWA GODZINOWA

Najpopularniejszą grupą usług jest opieka domowa godzinowa (1-4 godziny w czasie dnia) dostosowana i realizowana w czasie i terminach najodpowiedniejszych dla Najbliższych Podopiecznego, którzy zdecydowali się na sprawowanie części opieki samodzielnie .
Opieka domowa godzinowa realizowana jest między innymi na terenie miasta Łodzi, Zgierza i okolic.

To idealna forma opieki dla Rodzin Podopiecznych wymagających zastąpienia ich w czasie, kiedy znajdują się w pracy lub wykonują inne obowiązki, lub też zwyczajnie potrzebują chwili czasu dla siebie.

Podopieczni bardzo lubią taką formę opieki domowej, ponieważ mają poczucie bezpieczeństwa, niezależności od Najbliższych oraz świadomość, że pozostali członkowie Rodziny mogą pracować i realizować również swoje plany i obowiązki. Opiekun Polskiego Centrum Opieki Domowej koncentrując swoja uwagę
i działania na Podopiecznym dając mu możliwości rozwoju zainteresowań i aktywizacji intelektualnej oraz społecznej.

Dzięki opiece domowej podopieczny czuje się spokojniejszy ponieważ opiekun czuwa nad jego zdrowiem:
-sprawując kontrolę funkcji życiowych i koniecznych pomiarów medycznych
-dopilnowując podawania leków wg zaleceń lekarskich
-pomagając w zabiegach pielęgnacyjnych, częściowych lub całościowych

Osoby, które mają zapewnioną opiekę w swoim domu, najczęściej żyją dłużej, a postępy chorobowe są dużo wolniejsze i mogą mieć łagodniejszy przebieg.

Pakiety opiekuńcze są ściśle dostosowywane do potrzeb Podopiecznego i dodatkowych wymagań ze strony Podopiecznego lub jego Rodziny.
Propozycja i plan opieki wraz z kosztami, przedstawiane są w formie oferty pisemnej.

Cennik