Opieka długoterminowa domowa / z zamieszkaniem

Opieka długoterminowa domowa z zamieszkaniem jest idealną opcją usług opiekuńczych dla Rodzin Osób Niesamodzielnych wymagających opieki non- stop.

Rozumiemy, że ze względu na osobistą sytuację nie zawsze Rodzina jest w stanie zamieszkać z Podopiecznym w celu sprawowania nad nim opieki.

Podopieczni w tym wypadku, wymagają opieki i wsparcia przez całą dobę (czasowego lub też permanentnego).

Priorytetem jest komfort i bezpieczeństwo Podopiecznego oraz możliwość dalszego funkcjonowania we własnym domu i otoczeniu.

Nasz wyszkolony Opiekun przebywa 24 godziny na dobę z Podopiecznym, aby zapewnić mu całodobowe, bezpieczne funkcjonowanie we własnym domu, pozwalając Państwu na normalne zaangażowanie we własne sfery życia.

Opieka długoterminowa domowa – zarówno dla Rodziny Podopiecznych jak i dla samych Podopiecznych

Opiekunowie PCOD koncentrując swoją uwagę na Podopiecznym, zapewniają mu poczucie wyjątkowości, możliwości rozwoju zainteresowań i aktywizacji intelektualnej oraz społecznej oraz bezpieczeństwo we własnym domu..

Opiekun osoby starszej odpowiedzialny jest za:

-kontrolę funkcji życiowych i koniecznych pomiarów medycznych
-dopilnowuje podawania leków wg zaleceń lekarskich
-pomaga w zabiegach pielęgnacyjnych
-pomaga dotrzeć Podopiecznemu na zaplanowane wizyty lekarskie

Z badań przeprowadzonych w wielu krajach Europy, USA, Australii oraz z doświadczeń renomowanych firm opiekuńczych działających na tych rynkach wynika, że ponad 85 % osób niesamodzielnych życiowo (starszych, niepełnosprawnych, cierpiących na demencję, choroby Alzheimera, Parkinsona oraz z innymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi pozwalającymi na pozostawanie pod opieką opiekuna domowego) deklaruje chęć i zdecydowane preferencje kontynuowania życia we własnym domu, który daje im poczucie zdecydowanie większego komfortu i bezpieczeństwa oraz zindywidualizowaną i skupiona wyłącznie na Podopiecznym opiekę.

Ponadto osoby, które mają zapewnioną opiekę w swoim domu, najczęściej żyją dłużej, a postępy chorobowe są dużo wolniejsze i mogą mieć łagodniejszy przebieg.

Ceny całodobowych i wielogodzinnych usług opiekuńczych Polskiego Centrum Opieki Domowej są zawsze konkurencyjne do cen oferowanych przez Domy Stałego Pobytu. Jednak zawsze są one uzależnione od szczegółowo uzgodnionego planu opieki.
Pakiety opiekuńcze są ściśle dostosowywane do potrzeb Podopiecznego i dodatkowych wymagań ze strony jego Rodziny.
Propozycja i plan opieki wraz z kosztami, przedstawiane są w formie oferty pisemnej na podstawie dokumentacji medycznej i ustaleń przed rozpoczęciem wykonywania usługi.

Zapewniamy opiekę długoterminową domową m.in. na terenie miasta Łodzi i Warszawy. Oferujemy ciągłość opieki i dobór stałych i sprawdzonych opiekunów.

Cennik