Polskie Centrum Opieki Domowej

Jesteśmy dynamicznie działającą firmą, specjalizującą w się w:

– opiece domowej godzinowej
– opiece domowej długoterminowej
– opiece z zamieszkaniem

Działamy na terenie województw:

-Łódzkie
-Mazowieckie
-Świętokrzyskie
-Wielkopolskie
-Kujawsko – Pomorskie

Naszą misją jest „Komfort i bezpieczeństwo, zawsze we własnym domu”, czyli tam gdzie Wszyscy ludzie chcą przebywać i czują się najlepiej, mimo swojej niesamodzielności.

Jesteśmy alternatywą dla bezdusznych, zinstytucjonalizowanych i masowych domów starców, domów opieki stałego pobytu, domów pomocy społecznej.

Poprzez nasze działania chcemy sprawić, aby nasi Podopieczni, mimo swojej niesamodzielności, czuli się maksymalnie niezależni. Aby mogli realizować swoje plany, czuć się „normalnymi” i maksymalnie niezależnymi ludźmi.

Zapewniając wysoce zindywidualizowany, najwyższy poziom usług i standardy współpracy, pragniemy również służyć pomocą i wsparciem rodzinom i bliskim naszych Podopiecznych, aby zapewnić im możliwość wykonywania pozostałych obowiązków (zawodowych i osobistych).

Wszyscy Opiekunowie firmy Polskie Centrum Opieki Domowej to osoby starannie zrekrutowane, sprawdzone oraz przeszkolone.
Dbamy o ciągły rozwój umiejętności i kwalifikacji naszych pracowników oraz służymy im ciągłym wsparciem
i pomocą. Ludzie są dla nas największą wartością.

Dlatego też oferujemy kompleksowy zakres usług z dziedziny opieki domowej, która pozwala sprostać wszelkim wymaganiom naszym Podopiecznych i ich bliskich.

Pomagamy również zorganizować usługi porządkowe w domu i na zewnątrz, usługi naprawcze, usuwania usterek elektrycznych, hydraulicznych, transportu specjalistycznego i innych niezbędnych naszemu Podopiecznemu do codziennego funkcjonowania.
Serwis ten organizujemy z przesłaniem – „wszystko bezpiecznie i w jednym miejscu”, co pozwala na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa naszym Podopiecznym i chronienie ich przed nieuczciwymi osobami i przestępcami.

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dzięki połączeniu wykorzystaniu nowoczesnych technologii, procesów technicznych z empatią i szacunkiem do każdego człowieka.

Dlaczego warto wybrać usługi Polskiego Centrum Opieki Domowej?

  • PCOD jest firmą specjalizującą się w świadczeniu usług opiekuńczych w domu dla osób niesamodzielnych.
  • Działalność Grupy Polskie Centrum Opieki Domowej pozwala skutecznie wyeliminować przestępczość z otoczenia osób niesamodzielnych.
   Zatrudniając opiekuna z „szarej strefy” podejmujesz ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa, życia, zdrowia lub majątku swojego i swoich najbliższych.
  • Świadczymy usługi na najwyższym poziomie w różnych stanach niesamodzielności Podopiecznego.
  • Zakres opieki i Opiekun dobierane są indywidualnie dla każdego z Klientów.
  • Jako Firma odpowiadamy za działania naszych opiekunów. (Nie jesteśmy agencją!)
  • Pasje i zainteresowania naszych Podopiecznych są naszymi pasjami.
  • Pracujemy nad aktywizacją intelektualną i społeczną naszych Podopiecznych pozwalając im odzyskać radość życiową i poczucie większego komfortu psychicznego.
  • Inwestujemy w Naszych opiekunów i pracowników, w ich rozwój zawodowy i umiejętności.
 • Wszyscy Nasi opiekunowie są szczegółowo weryfikowani i szkoleni w Akademii Opieki Domowej przed podjęciem pracy.
 • Działamy w myśl zasady „Wszystko bezpiecznie w jednym miejscu”, oferując naszym Podopiecznym szeroki wachlarz usług komplementarnych.
 • Organizujemy dla Naszych Podopiecznych interaktywne zajęcia, imprezy tematyczne, spotkania i ciekawe aktywności.
 • Zawsze stoimy na straży Naszych Podopiecznych i Opiekunów – Przez cały czas jest do Państwa dyspozycji telefon alarmowy i wsparcie pracowników firmy.
 • Jesteśmy firmą w 100% z polskim kapitałem.

Zapraszamy serdecznie, zapewniamy komfort i bezpieczeństwo – zawsze we własnym domu.

O USŁUGACH PCOD:

CO WCHODZI W ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ POLSKIE CENTRUM OPIEKI DOMOWEJ:

1. ZAPEWNIENIE MAKSYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA, KOMFORTU I MAKSYMALNEJ NIEZALEŻNOŚCI PODOPIECZNEGO ORAZ WSPARCIE NAJBLIŻSZYCH PODOPIECZNEGO – POMOC W PRZYGOTOWANIU I DBAŁOŚCI OTOCZENIA PODOPIECZNEGO

2. POMOC I WSPARCIE W CZYNNOŚCIACH CODZIENNYCH : ZAKUPY, PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE

3. ZABIEGI HIGIENICZNE : TOALETA PODSTAWOWA, TOALETA CAŁEGO CIAŁA, ZABIEGI ZABEZPIECZAJĄCE CIAŁO PODOPIECZNEGO PRZED URAZAMI I ZMIANAMI CHOROBOWYMI

4. POMOC PRZY REALIZACJI ZALECEŃ MEDYCZNYCH LEKARZA PROWADZĄCEGO ( NADZÓR I POMOC W POMIARACH MEDYCZNYCH, NADZÓR I POMOC PRZY PRZYJMOWANIU LEKÓW W CZASIE DYŻURÓW OPIEKUNÓW,

5. TOWARZYSZENIE PODOPIECZNEMU PRZY WYJŚCIACH NA ZAPLANOWANE WIZYTY I BADANIA LEKARSKIE

6. AKTYWIZACJA INTELEKTUALNA PODOPIECZNEGO

7. AKTYWIZACJA FIZYCZNA PODOPIECZNEGO

8. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA PODOPIECZNEGO

9. MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z DZIENNEGO OŚRODKA FUNDACJI POLSKIEGO CENTRUM OPIEKI DOMOWEJ – JESTEŚMY DLA CIEBIE ORAZ UDZIAŁU WE WSZELKICH, DOSTOSOWANYCH DO STANU PODOPIECZNEGO AKTYWNOŚCIACH ORGANIZOWANYCH I PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ.

10. UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY I PROFESJONALNA POMOC W KONIECZNOŚCI RATOWANIA ŻYCIA.

11. PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZGODNIE Z PROCEDURAMI PCOD Z ZACHOWANIEM ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI O PODOPIECZNYM I JEGO OTOCZENIU.

12. BIEŻĄCA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ I OTOCZENIEM PODOPIECZNEGO ORAZ Z CENTRALĄ POLSKIEGO CENTRUM OPIEKI DOMOWEJ W ZAKRESIE SPRAWOWANEJ OPIEKI NAD PODOPIECZNYM.

13. WSPARCIE, KONTROLA I KOORDYNACJA DZIAŁAŃ OPIEKUNÓW ZE STRONY POLSKIEGO CENTRUM OPIEKI DOMOWEJ

14. KORZYSTANIE Z CENTRUM ALARMOWEGO PCOD

UWAGA:

Zakres ustalonych usług, częstotliwość i długość ich trwania ma wpływ na koszt usług w całości.

Każde rozpoczęcie usług poprzedza spotkanie Przedstawiciela Polskiego Centrum Opieki Domowej z Podopiecznym i/ lub Rodziną, Przyjaciółmi, Najbliższymi Podopiecznego.

Ostateczny zakres usług opiekuńczych i dodatkowych oraz ich ceny są zawsze uzgadniane i potwierdzone przed rozpoczęciem wykonania usług w formie pisemnej.

Wszelkie uzgodnienia oraz zamiany ustaleń powinny zostać dokonane w formie pisemnej.

W przypadku dłuższych i stałych zleceń Podopieczni korzystają z bardzo korzystnych stawek za usługi i otrzymują szereg pakietów opiekuńczych do wyboru.

Ponadto PCOD jest do Państwa dyspozycji w przypadku potrzeby organizacji jakichkolwiek dodatkowych usług i serwisów.

Zapraszamy na Nasz Facebook