Fundacja

Fundacja Polskiego Centrum Opieki Domowej - Jesteśmy dla Ciebie

Fundacja Polskiego Centrum Opieki Domowej – Jesteśmy dla Ciebie

została założona w 2015 roku przez Grupę Polskiego Centrum Opieki Domowej. Celem powstania fundacji było stworzenie kompleksowej opieki domowej dla osób starszych i niesamodzielnych, gwarantującej wsparcie, komfort oraz bezpieczeństwo w codziennym życiu.

Priorytetem Fundacji jest wspieranie przedsięwzięć i działań na rzecz osób niesamowystarczalnych życiowo (czyli osób: starszych, chorych, niepełnosprawnych, a w szczególności wszystkich osób niesamodzielnych, wymagających opieki i wsparcia w ich własnych domach lub domach opieki), osób ubogich oraz ich rodzin, krewnych i bliskich.

Fundacja Polskiego Centrum Opieki Domowej – Jesteśmy dla Ciebie zapewnia szeroki zakres usług w dziedzinie udzielania pomocy materialnej i niematerialnej osobom potrzebującym. Zapewnia kompleksowe wsparcie osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym, wymagających pomocy w codziennych czynnościach życiowych, osobom ubogim i ich rodzinom. Wsparcie realizowane jest między innymi poprzez przyznawanie dotacji do opłat ponoszonych za opiekę domową i sprzęt oraz usługi ułatwiające tym osobom względnie samodzielne, codzienne funkcjonowanie, utrzymanie aktywności społecznej, naukę, rozwój osobisty i zawodowy.

Zgodnie z § 9 statutu Fundacji załączonego do niniejszego pisma celami Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności w zakresie:

  1. Wspierania przedsięwzięć i działań na rzecz osób niesamowystarczalnych życiowo, (czyli osób: starszych; chorych; niepełnosprawnych; a w szczególności wszystkich osób niesamodzielnych, wymagających opieki i wsparcia w ich własnych domach lub domach opieki), ubogich oraz ich rodzin, krewnych i bliskich.
  2. Udzielania pomocy materialnej i niematerialnej osobom potrzebującym, a w szczególności osobom niesamowystarczalnym (chorym, starszym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki i wsparcia w codziennych czynnościach życiowych), ubogim i ich rodzinom, w tym udzielanie dotacji do opłat ponoszonych za opiekę domową i sprzęt oraz usługi ułatwiające tym osobom względnie samodzielne, codzienne funkcjonowanie, utrzymanie aktywności społecznej, naukę, rozwój osobisty i zawodowy.
  3. Udzielania pomocy materialnej i niematerialnej podmiotom (osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej) prowadzącym, wspomagającym lub organizującym działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami niesamowystarczalnymi (chorym, starszym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki i wsparcia w codziennych czynnościach życiowych) oraz
    ubogimi

Zapraszamy do odwiedzenia strony www Naszej Fundacji, a wszystkim osobom o Wielkim Sercu będziemy wdzięczni za wszelkie formy wsparcia i pomocy.

Dziękujemy